دی 041396
 
افت قیمت; برای خودروها بعنوان اختلاف قیمت نسبت به ماشین صفرکیلومتر در اثر خسارت وارده به اجزاء خودرو خصوصا بدنه وشاسی در برخی از استانها در نظر گرفته می شود وبه آن اهمیت داده می شود.بگونه ای که در خرید وفروش خودرو گاها تفاوت زیادی را در قیمت روز ایجاد می کند.البته این به آن علت است که در اثر خسارت وارده به قسمت هایی که افت شامل آن می شود در حقیقت خودرو دارای نقص شده است واین تفاوت قیمت در اثر نقص موجود باید دیده شود و تفاوت قیمت آن نیز لحاظ شود. راهی برای جبران این افت قیمت نیز وجود دارد وآن اینکه در خودروهای سواری مثلا اتاق با رعایت تشریفات قانونی تعویض گردد یا به اصطلاح تبدیل به احسن شود. بهر ترتیب این مساله در عرف مورد قبول قرار گرفته ودر برخی نقاط به آن عمل می شود. اما از آن طرف شرکت های بیمه زیر بار این تفاوت نمی روند وفقط بخشی از خسارتهای وارده را پرداخت میکنند نه تفاوت قیمت ناشی از خسارت وارده را. با ورود خودروهای گران قیمت این موضوع اهمیت دارد که لازم است برای آن توسط متولیان امر چاره اندیشی شود.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامي)

(الزامي)